Announcements

 •  
  Corn

     N O V E M B E R

       
   
   
  26       1/2 Day HS Students
  27-28  Thanksgiving Holiday
                Schools & Offices Closed
   
   
   
  snowman     D E C E M B E R
   
  2       Financial Aid Night 7:00 PM
                 HS LIB
  4-6    Fall Drama - Little Mermaid
  17     GVHS Chorus Concert 7:00 PM
                  HS AUD
   
   
   
  Comments (-1)